Stacks Image 162
Stacks Image 167
HomeHome
Why ULS?Waarom ULS?
PricesTarieven
AddressAdres
Cost effective
We are not an agency that acts as a middle-man to find you a translator, we are the translators who will carry out the work. If you contact us directly, you will cut your costs and still get the same high-quality translation.

Direct Communication
Unlike most translation agencies, you will talk directly to your translator and not a project manager.

Quick Response
We make every effort to respond to all queries within one hour, even after office hours (within reason).

Feedback
No one will read your document as carefully as your translator. Should we have questions during the translation process, we will ask you and, with your feedback, we will deliver a precise translation.

Proofreading
All translations are checked by a second translator or revisor for translation accuracy, punctuation, spelling and grammar. This provides peace of mind, confirms consistent language use, and ensures credibility of the translated text.
Kostenbesparend
Wij zijn geen vertaalbureau dat voor u op zoek gaat naar een vertaler, wij verzorgen uw vertaling zelf. Als u zonder tussenkomst van een vertaalbureau rechtstreeks contact met ons opneemt, ontvangt u dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs.

Directe communicatie
In tegenstelling tot veel vertaalbureaus spreekt u bij ons direct met uw vertaler en niet de projectmanager.

Snel antwoord
We doen er alles aan al uw vragen binnen één uur te beantwoorden, zelfs buiten kantooruren (redelijkerwijs).

Feedback
Niemand leest uw document zorgvuldiger dan uw vertaler. Mochten er bij ons tijdens het vertaalproces vragen zijn dan kunnen we met uw feedback een nauwkeurige vertaling leveren.

Proeflezen
Alle vertalingen worden uitvoerig gecontroleerd door een tweede vertaler of revisor op nauwkeurigheid, interpunctie, spel- en typefouten, en grammatica en stijl alvorens deze naar de klant terug gestuurd worden.

Accuraat

Accuratesse is van het grootste belang.

Wij begrijpen hoe belangrijk het voor u is om een nauwkeurige vertaling te ontvangen. Accuratesse komt bij ons op de eerste plaats.

Betrouwbaar

Uw tekst moet betrouwbaar zijn.

Correct en consistent gebruik van terminologie en stijl verhoogt de betrouwbaarheid van uw vertaalde tekst als bron van informatie.

Vloeiend

Kunt u zien of een document vertaald is?

Wij vertalen uw document in een vloeiende stijl, zodat de lezer niet weet dat het om een vertaling gaat.

Accurate

Translation accuracy is paramount.

We understand how important it is for you to receive an accurate translation. We make accuracy our number one priority.

Credible

The translated text must be trustworthy.

Correct, consistent terminology and style ensures your reader accepts your translated text as a credible source of information.

Fluent

Can you identify a translated document?

We will translate your text into a fluent style and your reader will never know that it was translated.